Wij willen dat u het gebruik en het kopen via deze site gemakkelijk en bevredigend vindt. We moeten u laten weten met welke algemene voorwaarden u akkoord gaat, simpelweg door deze website te gebruiken of te kopen. Wanneer u een product op deze site bestelt of eenvoudigweg de website bezoekt, moet u er rekening mee houden dat u akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die we hieronder hebben beschreven. Lees ze alstublieft, zodat u volledig op de hoogte bent.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Algemene voorwaarden: Dit zijn de algemene voorwaarden van onze overeenkomst die van toepassing zijn op alle aankopen van producten door u bij moochiesforkids.co.uk en u dient deze aandachtig te lezen. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en daarom moet u ze controleren voordat u een nieuwe aankoop doet.

2. Bestelling: U kunt een bestelling voor producten plaatsen bij moochiesforkids.co.uk door de vereiste gegevens in te vullen op de besteloverzichtspagina en op de knop Bestelling verzenden te klikken. Alle prijzen worden weergegeven in £UK Sterling en zijn inclusief BTW, indien van toepassing, op voorwaarde dat de levering plaatsvindt op een locatie in Groot-Brittannië. Voor bestellingen buiten het Verenigd Koninkrijk kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De geleverde goederen zijn niet bestemd voor wederverkoop. Wij zijn niet verplicht om uw bestelling te accepteren, maar doen dit normaal gesproken wel als het product beschikbaar is, de bestelling de huidige prijs weergeeft en uw creditcard-/debetkaartbetaling is goedgekeurd door uw creditcard-/debetkaartmaatschappij. 2a. De weergave van een product op onze website is op geen enkele wijze een aanbod van ons om aan u te verkopen. Jouw reactie is het aanbod. Dienovereenkomstig zijn wij niet aansprakelijk om u een product te verkopen dat mogelijk tegen een lagere prijs wordt aangeboden dan door ons bedoeld.

3. Aanvaarding van de bestelling: We zullen u per e-mail op de hoogte stellen van onze aanvaarding van uw aankoopaanbod, kort nadat we deze hebben ontvangen en op dat moment zal er een bindende overeenkomst tussen ons tot stand komen over deze algemene voorwaarden*. Als we uw bestelling om welke reden dan ook niet accepteren of als de prijs van het product is gestegen tussen het moment van de bestelling en onze acceptatie ervan (of als er extra bezorgkosten van toepassing zijn), sturen we je een e-mail om je op de hoogte te stellen van de wijziging. U dient dan uw bestelling opnieuw te plaatsen. Alleen creditcards en betaalkaarten zijn aanvaardbaar als betaling voor bestellingen via deze site. *maar onder voorbehoud van ons recht om een ​​dergelijke aanvaarding in te trekken wanneer uw aanbod betrekking heeft op goederen waarvan de prijs lager is dan wat wij bedoelden.

4. Levering: Wij doen ons uiterste best om alle producten binnen Nederland binnen vier werkdagen na acceptatie van uw bestelling te leveren. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, tenzij wij anders aangeven, ervoor zorgen dat uw producten binnen 28 dagen na acceptatie worden geleverd.

5. Betaling: Voor standaardlevering brengen wij de betaling in rekening op het moment dat de bestelling naar u wordt verzonden. Artikelen die rechtstreeks door de fabrikant worden verzonden, worden in rekening gebracht op het moment dat u de bestelling plaatst. Wij besteden alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat uw bestelling en daaropvolgende transacties via een beveiligde link worden uitgevoerd. Omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van de beveiligde link, zijn wij, tenzij we nalatig zijn, niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als een derde partij ongeoorloofde toegang krijgt tot de informatie die u via een dergelijke link verstrekt. Als producten om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd, laten wij u dit weten. Wij brengen u geen kosten in rekening voor deze producten en zullen alle reeds betaalde bedragen (indien van toepassing) terugbetalen door middel van een creditering op uw creditcard-/betaalkaartrekening.

6. Uw recht om te annuleren: Volgens de Britse regelgeving voor verkoop op afstand heeft u het recht om het contract voor de aankoop van een van deze artikelen te annuleren binnen een periode van 7 werkdagen, beginnend op de dag na de dag waarop het artikel is verzonden. is geleverd. Om een ​​bestelling te annuleren, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via e-mail naar: nl@moochies.com. Voor terugbetaling moet u de artikel(en) zo snel mogelijk aan ons retourneren, zonder krassen of waarbij kan worden aangetoond dat het artikel is gebruikt. We zullen alle terugbetalingen met betrekking tot annuleringen uitvoeren op dezelfde kaart die is gebruikt voor de betaling binnen 30 dagen na de datum van annulering.

7. Garanties: De producten die via deze website worden verkocht, zijn ontworpen om te voldoen aan de wettelijke wettelijke vereisten en relevante veiligheidsnormen van het Verenigd Koninkrijk. We kunnen daarom geen verklaring of garantie geven dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- of andere wettelijke vereisten die van toepassing zijn buiten het Verenigd Koninkrijk, tenzij de levering binnen de EER plaatsvindt en de algemene regels voor consumentenbescherming en veiligheid in de EER van toepassing zijn. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie. Wij zullen producten (of, indien van toepassing, het defecte onderdeel) kosteloos vervangen of de prijs van de producten aan u terugbetalen door middel van creditering op uw creditcard- of debetkaartrekening. Dit geldt alleen als de instructies voor het gebruik van de producten zijn gevolgd. We hebben geen verdere aansprakelijkheid met betrekking tot de producten, inclusief maar niet beperkt tot het openen van het simkaartklepje om de ingebouwde Moochies Sim te vervangen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het is belangrijk dat u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig leest voordat u zich registreert bij moochiesforkids.co.uk, omdat uw gebruik van onze website hieraan onderworpen is.

1. Algemene voorwaarden: voor het gebruik van moochiesforkids.co.uk, een handelsnaam van Tower en Pinnacle Limited. Wij bieden u diensten aan via onze website en deze diensten worden u geleverd op basis van deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze van tijd tot tijd kunnen variëren zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Actuele voorwaarden worden zo spoedig mogelijk op de website beschikbaar gesteld. Wanneer u onze website of een van onze diensten gebruikt, kan het zijn dat er speciale richtlijnen of regels van toepassing zijn. Tenzij anders vermeld, maken deze richtlijnen of regels deel uit van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers (inclusief gewone browsers), ongeacht of het registratieproces is voltooid.

2. Beschrijving van de diensten: Door onze website te gebruiken, kunt u profiteren van een groot aantal online diensten en bronnen, waaronder informatie, planners en telefoongidsen, online detailhandel en alle andere diensten die we van tijd tot tijd kunnen toevoegen. Wij kunnen ook bepaalde diensten van onze website verwijderen. Voor bepaalde diensten kunnen eigen, aanvullende bijzondere voorwaarden gelden. Deze worden u duidelijk gemaakt voordat u van die diensten gebruik maakt. Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u stoppen met het aanbieden van bepaalde of alle diensten op de gehele of een deel van de website. Wij zullen echter proberen u hiervan via onze site op de hoogte te stellen.

3. Registratie: Bepaalde diensten zijn alleen beschikbaar als u het registratieproces voltooit. Door het registratieproces te voltooien, verklaart u dat u ten minste achttien jaar oud bent of minderjarig bent met ouderlijke toestemming of die van een voogd om onze website te gebruiken. Let op: alle minderjarigen wordt aangeraden deze algemene voorwaarden met hun ouders of voogden te bespreken voordat ze het registratieproces voltooien. In ruil voor het feit dat u onze website gebruikt en profiteert van onze diensten, stemt u ermee in om: ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken waar vereist in het registratieformulier, en om ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat, volledig en up-to-date wordt gehouden. datum. Nadat u het registratieproces heeft voltooid, heeft u een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord opgegeven. U moet ervoor zorgen dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plaats bewaart en dat u deze aan niemand bekendmaakt, omdat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is uw verantwoordelijkheid om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging, zodra u zich hiervan bewust wordt.

4. Gedragscode: U bent verantwoordelijk voor alles wat u verzendt of ontvangt naar, van of via of op onze website plaatst. Wij controleren of screenen de inhoud van wat op, van of via onze website wordt geplaatst door onze leden of derden niet, en dienovereenkomstig garanderen wij niet de juistheid, integriteit of kwaliteit ervan, of dat dit voor u niet aanstootgevend zal zijn. U dient geen vertrouwen te stellen in, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor iets dat is verzonden of ontvangen, of had moeten worden verzonden of ontvangen, maar dat niet is gebeurd. Het is u niet toegestaan ​​om onze website of een van onze diensten te gebruiken voor enige reden of doel dat onwettig, lasterlijk, schadelijk of aanstootgevend is, en in het bijzonder is het u niet toegestaan ​​om iets over te brengen dat, naar onze mening, ons bedrijf of onze activiteiten schaadt. andere gebruikers beledigt. Het is u niet toegestaan ​​iets naar, van, via of op onze website te verzenden waarvoor u geen duidelijk gebruiksrecht heeft. U moet ervoor zorgen dat u geen materiaal op onze website verzendt of plaatst dat softwarevirussen of bestanden bevat die zijn ontworpen om de goede werking van computers of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of te verstoren. Het is u niet toegestaan ​​iets te doen dat op enigerlei wijze de werking van onze website en diensten kan verstoren, noch mag u iets doen dat het gebruik en genot van onze website en onze diensten door een andere gebruiker zou verstoren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan, is het u niet toegestaan ​​onze website te gebruiken voor commerciële activiteiten in welke vorm dan ook. Wij kunnen het recht hebben om naar eigen goeddunken alles te weigeren of te verwijderen dat naar, van of via of op onze website wordt verzonden en dat naar onze mening verwerpelijk is of anderszins niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden. Wij zijn hiervoor in het geheel niet aansprakelijk. We kunnen alles vastleggen, bewaren en openbaar maken dat is verzonden naar, van of via of op onze website en de diensten is geplaatst, indien vereist door de wet of wanneer we te goeder trouw handelen.

5. Eigendomsrechten en licenties: Alle tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, pagina-indelingen, ontwerp en ander materiaal dat zich op onze website bevindt of deel uitmaakt van onze diensten, wordt beschermd door onze en hun auteursrechten. , handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten. Wij bezitten of hebben een licentie voor het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen) in verband met en in alle versies van de website en onze diensten, de software die we gebruiken om de website en diensten te exploiteren en alle gegevens (inclusief gegevens die van u zijn verkregen tijdens het registratieproces) gegenereerd door gebruikers van de website en diensten. Het is u niet toegestaan ​​deze intellectuele eigendomsrechten op enigerlei wijze te wijzigen, kopiëren, opslaan, publiceren, verhuren, in licentie geven, verkopen of distribueren, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen om dit te doen. Wanneer u materiaal naar of op onze website verzendt of plaatst, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie onder uw auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten om dat materiaal op enigerlei wijze te gebruiken, weer te geven of te distribueren zonder enige verplichting om aan u verantwoording af te leggen.

6. Advertenties en promoties: We kunnen onze website of een van de diensten die we leveren of in de correspondentie die we u sturen gebruiken om advertenties weer te geven ter promotie van producten en diensten die we aanbieden of een van haar dochterondernemingen, of een persoon of bedrijf naar behoren door ons geautoriseerd om via ons reclame te maken voor hun producten of diensten.

7. Externe links: Wij kunnen, of derde partijen, links of andere websites of bronnen aanbieden. Deze worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en wij onderschrijven de inhoud van deze websites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites, noch zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor verlies of schade die u mogelijk lijdt door het gebruik van deze websites. Als u besluit gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

8. Afwijzing van garanties: U gaat ermee akkoord dat: 8.1: uw gebruik van de website en onze diensten op eigen risico is. De website en diensten worden aangeboden zoals ze zijn en zoals ze beschikbaar zijn. Wij wijzen uitdrukkelijk alle voorwaarden van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsvoorwaarden, geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit en het niet schenden van eigendomsrechten of rechten van derden; 8.2: voor zover dit wettelijk mogelijk is, geven wij geen garantie dat (a) de website en onze diensten en/of enige informatie aan uw vereisten zullen voldoen, (b) uw toegang tot en gebruik van de diensten zal foutloos zijn, (c) eventuele fouten of onnauwkeurigheden zullen worden gecorrigeerd. Bovendien, als uw gebruik van de website resulteert in de noodzaak van onderhoud of vervanging van apparatuur of gegevens, zal dit niet voor ons risico en onze kosten zijn; 8.3: geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u via of van de website of via onze diensten, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is vermeld. Als u vragen heeft over het bovenstaande, neem dan contact met ons op door te schrijven naar UK - Customer Care, Moochies, 159 Wardour Street, Londen, W1F 8WH

9. Vrijwaring: U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen (inclusief eventuele juridische kosten die in verband daarmee zijn gemaakt) die voortvloeien uit uw misbruik van onze website of uw schending van deze algemene voorwaarden. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, actie of eis en zullen u bijstaan ​​waar redelijkerwijs nodig is, op voorwaarde dat u onze kosten en uitgaven (inclusief onze juridische kosten) vergoedt.

10. Beperking van aansprakelijkheid: Voor zover wij hiertoe wettelijk in staat zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor claims, verliezen en/of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit: (a) uw gebruik of onvermogen om de website te gebruiken ; (b) de diensten die we leveren (behalve wanneer we in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk vermelden dat we verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden hebben) of andere algemene voorwaarden die betrekking hebben op onze andere goederen en/of diensten die we leveren; (c) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (d) verklaringen of gedragingen van derden. U stemt ermee in dat onze aansprakelijkheid die voortvloeit uit of met betrekking tot deze algemene voorwaarden in geen geval groter zal zijn dan £ 1.000,- en dat wij in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor winstderving, goodwill, omzetverlies, verlies van gegevens of enige vorm van andere indirecte schade of gevolgschade, ongeacht of deze voortvloeit uit enige nalatigheid van onze kant.

11. Gebruik en opslag: We kunnen algemene praktijken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van de website en de diensten die we leveren, inclusief limieten voor de grootte of het aantal e-mailberichten die u verzendt of de tijd dat berichten kunnen worden opgeslagen of gepost op onze website. We hebben het recht om materiaal op elk moment te verwijderen en we zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het verwijderen of het niet opslaan of plaatsen van materiaal dat u naar ons verzendt.

12. Opschorting en beëindiging: Wij kunnen naar eigen goeddunken de registratie of het gebruik van onze website of onze diensten op elk gewenst moment opschorten en/of beëindigen en wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor verlies of schade die u hierdoor lijdt. van een dergelijke opschorting en/of beëindiging. Normaal gesproken doen we dit alleen als u onze diensten al een tijdje niet meer hebt gebruikt of als we van mening zijn dat u in strijd met deze algemene voorwaarden heeft gehandeld. Er kunnen echter ook andere redenen zijn waarom wij de overeenkomst zouden opschorten en/of beëindigen.

13. Informatie over handelsmerken: Moochies en moochies.com zijn geregistreerde handelsmerken van Moochies Technologies Ltd. U stemt ermee in om een ​​van beide of beide op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken.

14. Algemeen: Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het gebruik van onze diensten en onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en verklaringen (behalve die welke op frauduleuze wijze zijn gemaakt).

Op gegevens en bepaalde andere informatie die u verstrekt, is de termijn van onze Privacyverklaring van toepassing, die u kunt raadplegen door op het gedeelte over de privacyverklaring van onze site onder Help te klikken. Als een van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig afdwingbaar blijven. Geen enkele afstandsverklaring door ons van enige termijn wordt geacht voort te duren of wordt geacht een afstandsverklaring van een andere termijn te zijn. Het is u niet toegestaan ​​enig onderdeel van de website of onze diensten te reproduceren, verkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. Deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Voor actuele informatie over onze dienstverlening en alle ondersteunende faciliteiten of als u ontevreden bent over onze website, onze dienstverlening of vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SIM-KAART EN GEBRUIK

De klant gaat ermee akkoord de simkaart in het horloge alleen te gebruiken voor gebruik in het Moochies-horloge. De simkaart is niet ontworpen om te worden verwijderd en is speciaal op maat gemaakt voor de Moochies smartwatch. Bij verwijdering van de SIM-kaart vervallen alle garanties.

1. Gebruik van simkaart. De klant gaat als volgt akkoord:

1.1 De klant gaat ermee akkoord de simkaart niet uit het Moochies-horloge te verwijderen.

1.2 De klant gaat ermee akkoord de simkaart niet te gebruiken in een ander apparaat dat niet van Moochies is.

1.3 De klant begrijpt dat het verboden is om de Moochies SIM-kaart in een handset te gebruiken.

1.4 Indien de klant de punten 1.1-1.3 schendt, gaat de klant ermee akkoord dat hij aansprakelijk zal zijn voor alle gemaakte kosten en Moochies zal dekken op basis van schadevergoeding.

2. Facturering van de simkaart. De Moochies SIM-abonnementen zijn ontworpen om een ​​continue service te garanderen en om opschorting van de service wegens niet-betaling te voorkomen. De klant gaat als volgt akkoord:

2.1 Bij het aanmelden voor een SIM-abonnement op Moochies.com verstrekt de klant creditcardgegevens en staat Moochies toe deze in gecodeerde vorm te bewaren.

2.2 De klant gaat ermee akkoord dat als hij het door hem gekozen data- en/of belpakket overschrijdt, Moochies automatisch een nieuw pakket met hetzelfde plan zal leveren om een ​​continue dekking te garanderen ('Aanvullend plan'). De klant stemt ermee in dat Moochies kosten in rekening brengt voor dit nieuwe pakket, dat Moochies zal afschrijven van de creditcard, die in gecodeerde vorm wordt bewaard.

2.3 Elk Aanvullend Plan heeft een looptijd van 28 dagen vanaf de datum van aankoop en wordt elke 28 dagen verlengd. Dit vervangt de factuurdatum van het oorspronkelijke abonnement dat ze hebben gekocht.